Güzellik Üzerine…

GÜZELLİK İZAFİDİR,SOYUTTAN SOMUTA İNSAN OLARAK GÜZELLİK

Güzellik üzerine ne çok şiirler,ne çok romanlar,ne çok hikayeler , nede çok efsaneler ve de ne çok felsefi tartışma yazıları vardır.Güzellik,insanın yaşama bakışında ve toplumsallığında anlam kazanmadıkça gerçekte bir anlamı olmamıştır,Çirkinlik-kötülük vs olmadan güzellik ve iyilik kavramını gerçekte algılamak olanaklı mıdır?Elbette hayır.
Ferhat ile Şirin,Leyla ile Mecnun vs gibi efsane aşıkların aşık olduklarının aslında kendilerinin gözünde aşık olunabileceğinin altını çizmek gereklidir.Zira Felsefenin bu önemli soruya verdiği yanıtın esasını , güzelliğin ve onun kavranışının göreli-izafi ya da kişiye ait olduğudur.Kişi dünyaya hangi gözle bakıyor ise, dünyayı nasıl kavrıyor ve dünya üzerinde kendini nasıl konumlandırıp,tanımlayıp algılıyor ise; güzellik kavramına da öyle yaklaşır.
Burada daha önceden ele aldığımız kimlik sorununun öne çıktığını,kişi için öncelik ve sonralıkların belirleyici olduğunu ve öte yandan her bir kişiye veya tek tek insanlara göre güzellik kavramının farklı algılandığını ifade etmeliyiz.Bu anlamda fiziki güzelliğin her bir insan tarafından farklı algılanacağının ve de dünyaya bakış açısında nerede durduğunun ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.Biri için güzellik ya da yakışıklılık fiziki görünümde ise,bir diğerinde tamamen yürek-beyin güzelliğindedir bu kavramın anlamlandırılması.bu anlamda göreli-izafidir.
Ama beri yandan felsefi ve toplumsal boyutuyla ele alınmadan ,soruna doğru bir bakış açısı sunulamaz.Zira ,bir insanı fiziki görünümüyle değerlendirmek kesinlikle eksik- hatta yanlış olacaktır.Çevresi,toplumsallığıyla vardır ve ayrıksıdır insanoğlu.Doğal olarak bu bağlamda ele alınacaksa kişi ya da kişilerin toplumsal anlamda tuttukları yer öne çıkmaktadır.Kendilerini toplumsal konumlamada yürek ve beyin olarak nerede tuttukları ve ne derece topluma ve gelecek dünyaya katkı sundukları öne çıkmaktadır.
Kapitalizm ve de kendinden önceki toplumsal düzenler,doğaldır ki kadında ve erkekte güzellik kavramını dış görünüm ya da fiziksel olarak değerlendirmiştirler ve bu durumdan yararlanmışlardır.Kadını gerek üretim, gerek günlük yaşam ve gerekse yaratılan çekirdek aile ortamında tali duruma iten,ona kullanılması gerekli bir meta rolü biçen ve de en önemlisi kadını güzelliği anlamında toplumsal anlamda kullanılacak ve pazarlanacak bir meta gözüyle bakılması ve toplumsal olarak bunun yaygınlaştırılması amacını gütmektedir kapitalizm.Milyonlarca insan açlıktan ölümle pençeleşirken,milyonlarca doları güzellik yarışmalarında harcayabilmektedir kapitalizm.Onların anladığı anlamıyla magazin için,toplumsal yabancılaşmanın bir parçası olarak kişinin kendine yabancılaşması ve insanın gerçekte öz olarak hiçbir değerinin olmadığı bir toplumsal düzenin bir parçası olarak yaşatılmaktadır bu bakış açısı.Kadın kapitalizmde hele bu güzellik kavrayışıyla tam bir meta haline getirilmiştir.Hatırlayınız habire Barbie vs. operasyonları yapılmakta,burjuvazi ve onların sistemsel sacayaklarının bu anlamda da pislikleri bir bir ortaya dökülmektedir.Aynen futbolda olduğu gibi,bu ülkede ya da benzer bir çok ülkede olduğu gibi en çok paraları mankenler ya da fiziksel güzelliğin pazarlamacıları yada açıkçası kadını cinsel istismar eden kesimler almaktadır.
Ama ve fakat bunda şaşılacak hiçbir şey yoktur.Zira mevcut düzenin ayakta durabilmesi kesinlikle bu kişisel ve toplumsal dejenerasyona bağlıdır ya da yabancılaşmaya.Bunun için döktüğü milyar dolarları egemen düzen, yoksulluk ve açlık için kullanmamaktadır.Kadın mevcut düzende onun için kullanılacak bir meta olmanın da ötesinde milyonların beyinlerinin ve yüreklerinin de kirletilmesinin ve yabancılaştırılmasının en önemli aracıdır.Bundan yıllar önce meşhur İspanyol faşist diktatörü olan Franco’ya iktidarının hikmetini soran gazetecilere verdiği yanıtta gizlidir bu soruna bakış açısı.Soru:bunca yıl iktidarınızı neye borçlusunuz?Yanıt:3 f kuralıdır der.Nedir Bu 3 F kuralı:Futbol,Fiesta ve Fuhuş…Futbol gerçeği zaten ortadadır.Fiesta tembellik,üretimden kopuk tüketici ayrıca kolay yoldan para kazanmanın yöntemleri,rüşvet,hırsızlık,yolsuzluk vs vs .olarak tanımlanabilir.Son F ise fuhuştur.Toplumsal ahlaksızlık ve kişiliksizleştirmenin ve de yabancılaştırmanın bir ayağı da budur.Kadının bedeninin kullanılmasına ve fiziksel özelliklerinin öne çıkarılıp toplumsal paranoyalar yaratmanın en güzel örneklerini sunmaktadır kapitalizm bu anlamda….Bu sorunun böylece kavranmasının önemi büyüktür.Zira sorunun kişisel ve yakın çevresel kavranması ve dar bir çerçeveye sıkıştırılıp sistemin rolünün gizlenmesi doğru sonuçlar üretmeyecek ve sorunun kendisinin nihai çözümünün kavranmasını engelleyecektir.Aynen töre cinayetlerinin kişisel ve eğitimsel kavranması gibi.Mevcut düzen bu cinayetleri ısrarla bununla kavratmak istiyor.Ama her gün gazeteleriyle,tv leriyle aynı suçu kendisi işliyor.Ardından 17 aylık bebeğe tecavüzün ardından timsah gözyaşları döküyor ve ya döktürüyor.Peki buralara getiren nedir insanları soran,sorgulayan yok.Yada soran ve sorgulayana zaten neleri reva gördüğü biliniyor.İnsanları açlık,yoksulluk,kuralsızlık vs içine iten sistem kendi yüzünün arka planda görünmemesi için elinden geleni yapıyor…
Gerçekte güzellik nasıl algılanmalıdır?
Güzellik bir bütündür bizce.Diyalektik ve tarihsel materyalist anlamda güzellik tüm boyutlarıyla ve toplumsal durumuyla ve algılanışıyla kavranmadıkça doğru sonuçlar üretemez.fiziksel ve tinsel yada öz olarak insanın güzelliği bir bütündür ve parçalanamaz.Ve esasen yüreği ve beyni güzel olmayanın bedenen güzel ya da yakışıklı olarak algılanması sadece bu anlamda olmak üzere görelidir.Bedeni güzellik kavranışı kesinlikle kişisel ve görelidir.Ama beri yandan beyin ve yürek güzelliğinin göreli olması olanaklı değildir.Nedir beyin ve yürek güzelliği?Bunu alevi –kızılbaş geleneğinin bir cümlesi aslında özcesi çok güzel anlatmaktadır:Eline,beline,diline,özüne,sözüne,göz üne sahip olmak ve de sadık olmak.Yani kısacası insan olmak.Dürüstlük,namusluluk,onurluluk,saygı,sevgi,h ak ve hukuk bilirlik,kendisine yapılmasını istemediğini başkalarına yapmamak,yalan söylememek,dedikodu yapmamak,ikiyüzlü olmamak,mazlumdan ve ezilenden yana olmak vs vs.Bugün bu değerler erdem olarak ortaya konmaktadır ne yazık ki.Halbuki insan olmanın genel geçer değerleridir bunlar.Bunlarsız gerçek bir insandan söz etmek olanaklı değildir.İnsan gerçek bir insan(öz olarak insandan söz ediyoruz bu somut değerler üzerinden) olmadan güzel olunabilir mi?Denir ki, Ferhat’ın sevdiği Şirin fiziki anlamda güzel değilmiş ve Ferhat’ a sorulmuş bu.Ferhat ise,”siz birde benim gönül gözümle görün “ demiş.bu gönül gözünü doğru anlamak ve doğru yerinde kullanmak çokça önemlidir.Bu anlamdaki güzellik göreli ise de insani değer ve ahlak açısından güzellik kesinkes somuttur ve de genel geçerdir.
Sınıfsal değerlendirmelerden ve bilimsel temellerinden uzak tartışılacak güzellik kavramında uzlaşı yaratmanın olanağı yoktur.Soyut,kişiye özel bakış açısıyla sınırlanmış bir değerlendirmenin genel geçer hale getirilmesi olanaklı değildir.Ya da sınıflı toplumlara özgü olan ve kadının cinsel anlamda istismarı ve ikinci bir kategorik sömürüsünü ortaya koymadan ve bu boyutuyla sorunu tartışmadan yapılacak tartışmaların gerçekleri açığa koymaktan uzak olacağını belirtmek zorunludur.
Güzellik insana ama gerçek insana özgüdür.Aynalar güzelliğin ayracı değildir.Güzelliğin ayıracı ve değeri toplumsal olup olmadığındandır.Toplumsal ve yukarda saydığımız değerler-ahlaki ölçülerde ise,insan güzeldir.Ve insanlar toplumsal mücadeledeki yerlerini aldıkça insanlaşacak ve insanlaştıkça da güzelleşecektir.Kapitalizmin korkulu rüyasıdır bu durum.Kapitalizm bundan korkup ürktüğü içindir ki,sınıfsal mücadelenin bir boyutu olarak dejenerasyon,apolitizasyon,değer erozyonu,yabancılaştırma vs için milyarlarca dolar saçmaktadır…

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: